Rodzajów kultury, która związana jest pracą czy działalnością gospodarczą, jest kilka. Wszystkie są bardzo ważne i wszystkie składają się na kulturę zawodu. Patrząc na zagadnienie nieco inaczej, kultura zawodu jest pochodną kultury osobistej i zbiorowej. Kultura zawodu, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest bardzo ważna. Z pewnością dzięki niej można wiele zyskać. Nie stracimy niczego. Warto więc bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Czym dokładnie jest kultura zawodu? Jakie komponenty się na nią składają? Jakie podstawowe zasady etyczne zaliczają się do tego rodzaju kultury? I co jeszcze warto o niej wiedzieć? Na wszystkie te i inne pytania odpowiadamy poniżej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest kultura zawodu

Kultura zawodu niewątpliwie jest pochodną kultury zbiorowej, czy kultury osobistej. Do tego zalicza się również kultura materialna, a nawet duchową. Kultura zawodu, najprościej rzecz ujmując, to ogół postępowania, metod działania, myśli czy poglądów związanych z miejscem pracy. Człowiek o wysokiej kulturze z pewnością jest w swoim zawodzie szanowany i dobrze postrzegany. Utrzymuje również pozytywne stosunki z innymi współpracownikami. Z pojęciem kultury zawodu wiąże się ściśle pojęcie etyki zawodowej.

Kobieta siedząca przy stole i rozmawiająca przez telefon
Źródło: Pixabay

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa, najprościej rzecz ujmując, jest zespołem zasad moralnych, którymi powinni kierować się przedstawiciele danego zawodu. Etyka zawodowa ważna jest przede wszystkim w zawodach zaufania publicznego. To głownie tam pracownicy mierzą się przecież z dylematami moralnymi. To tam najczęściej występują konflikty między interesem prywatnym a społecznym.Do takich zawodów należy chociażby ratownik medyczny lekarz, policjant czy prawnik albo sędzia.

Etyka zawodowa pośrednio wspomniana jest nawet w Konstytucji: W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Co to oznacza? Dokładnie to, iż określone grupy zawodowe otrzymują w jakimś sensie autonomię oraz uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą egzekwowania przestrzegania norm etyki zawodowej.

Kodeks etyki zawodowej

Dokument ten pozwala na utrzymanie spójności między misją i celem firmy, a wymaganiami, które stawiane są jej pracownikom. W dokumencie zawarte są zasady moralne, obowiązujące w konkretnym zawodzie. Kodeks etyczny powinien:

 • Głownie normować. Nie powinien zawierać opisów wartości czy ideałów, którym organizacja służy.
 • Dbać o interes publiczny. W dokumencie nie powinny znajdować się przepisy, dla których uzasadnieniem jest tylko zabezpieczenie interesów pracowników firmy.
 • Być rzeczowy oraz przede wszystkim uczciwy. Dokument powinien regulować ważne dla danej profesji problemy. Nie powinien jednak ustalać norm, które istnieją w powszechnej moralności.

Rodzaje kultury związane z pracą zawodową i działalnością gospodarczą

 • Kultura osobista. Ten rodzaj kultury jest bazą dl rozwijania się kultury zawodu. To głównie umiejętność relacji innymi ludźmi oraz zachowania się w towarzystwie. Kultura osobista wywodzi się w dużej mierze z domu rodzinnego i wychowania. Kształtuje się jednak przez całe życie. Przekłada się w znacznym stopniu na kulturę zawodu.
 • Kultura obsługi. Do tego rodzaju kultury zaliczają się chociażby sposoby oraz procedury obsługi klientów. To również zachowania pracowników względem kontrahentów, klientów i gości firmy. Na przykład w lokalach gastronomicznych.
 • Kultura zawodowa. Ta niewątpliwie daje uczucie przynależności o konkretnej grupy zawodowej. Utożsamia ze swoją profesją i buduje więź z innymi przedstawicielami tej samej profesji.
 • Kultura osobista pracownika. To zbiór cech, zachowań, sposobów postępowania, myśli oraz umiejętności. Kultura osobista pracownika jest trwałą własnością danej osoby, która kształtuje się przez całe jej życie. Dzieje się to w wyniku ciągłej pracy nad sob, swoimi dobrymi i złymi stronami.
Grupa pracowników dyskutująca przy stole nad dokumentami
Źródło: Pixabay

Elementy kultury zawodu

 • Kierunkowy rozwój osobowości. Ten element wiąże się niejako z kulturą osobistą. Obejmuj poglądy, postawy i przekonania. Są to cchy indywidualne każdego człowieka.
 • Postępowanie i zachowywanie się. To przestrzeganie dobrych obyczajów i manier. To także język, taktowne zachowanie wobec innych pracowników, okazywanie im szacunku i gotowość niesienia pomocy.
 • Skuteczność działania i wytwory tej działalności. Cecha bardzo istotna. Osoba taka pracuje skutecznie i może dzielić się z innymi pozytywnymi efektami swojej pracy. Osiąga cele w pracy.
 • Walory etyczne. No normy postępowania społeczno-moralnego. Pozwala zachować zdrowie psychiczne danej osoby. Taki człowiek wie jak się zachować aby nie zadać innym współpracownikom cierpienia.
 • Zdrowie i higiena osobista. Trudno bowiem nawiązać jest kontakty z kimś kto nie dba o higienę osobistą i po prostu brzydko pachnie.
 • Dbałość o wygląd i urodę. Wygląd zewnętrzny bardzo dużo świadczy o pracowniku.
 • Umiejętność panowania nad emocjami. W pracy nie powinno się wybuchać. Trzeba zachowywać się opanowanie.

One Reply to “Czym jest kultura zawodu – wszystko co warto o tym wiedzieć”

 1. Kultura w pracy, jak i kultura osobista są bardzo ważne. W kontaktach z innymi mogą zdziałać naprawdę bardzo wiele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.