Etyka zawodowa, najprościej rzecz ujmując, jest zbiorem zasad moralnych. Wszystkie te zasady i nomy obowiązują w miejscu pracy z racji wykonywania danego zawodu. Tak naprawdę zasady te mówią co wolno, a czego nie w danej profesji. Przestrzeganie ich jest bardzo ważne i niewątpliwie spełnia wiele funkcji.

Czym dokładnie jest etyka zawodowa? Co zawiera kodeks etyczny? Jaka jest etyka zawodowa ekonomisty? I co jeszcze warto o tym wiedzieć? Na wszystkie te i inne pytania odpowiadamy poniżej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest etyka zawodowa

Najprościej rzecz ujmując etyka zawodowa jest konkretnymi obowiązkami moralnymi, które występują w danym miejscu pracy. Związane są ściśle z wykonywaniem czynności w konkretnej profesji. Etyka zawodowa wybrzmiewa przede wszystkim w zawodach zaufania publicznego. Do takich zawodów należy chociażby lekarz, prawnik, sędzia, dziennikarz czy ratownik medyczny. Oczywiście etyka ta powinna występować w każdej branży. Nie ulega jednak wątpliwości, że we wskazanych zawodach najwięcej jest dylematów moralnych i trudnych wyborów.

Schemat etyki zawodowej oraz jej konstrukcja bardzo pomaga pracownikom w krańcowych decyzjach. Wówczas, gdy nadchodzą moment zawahania i trudnych wyborów. Można więc powiedzieć, że etyczne postępowanie umożliwia podjęcie właściwej decyzji. Ta powinna być motywowana dobrem i bezpieczeństwem drugiego człowieka.E

Etyka zawodowa występuje również w Konstytucji RP: W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Encyklopedia PWN z kolei określa etykę zawodową następująco: Zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska, prawnicza).

Telefon leżący na rozłożonej gazecie z wyświetlonym napisem The economist
Źródło: Pixabay

Funkcje etyki zawodowej

 • Przede wszystkim jest to regulowanie stosunków wewnątrz jakiejś organizacji czy przedsiębiorstwa. Ważne są tutaj: solidarność zawodowa, wzajemna pomoc czy zachowanie zdrowej konkurencji.
 • Określa stosunek przedstawicieli zawodu do przedmiotu pracy. Etyka ma w tym przypadku za cel ochronę życia, zdrowia albo majątku drugiego pracownika.
 • Zabezpieczenie danych profesji przed niebezpieczeństwami moralnymi. Chodzi tu na przykład o łapówki czy kradzieże.
 • Wzrost prestiżu i utrzymanie właściwej opinii w społeczeństwie o pracownikach.

Czym jest kodeks etyki zawodowej

Najprościej rzecz ujmując kodeks etyki zawodowej to dokument zawierający normy etyczne dotyczące danej profesji. Dokument ten niewątpliwie pozwala na zachowanie spójności między misją i celem firmy a wymaganiami, które stawiane są jej pracownikom.  Kodeks etyki zawodowej  nie ma żadnej mocy normatywnej. Ma jednak oczywiście charakter honorowy.

Co jest zadaniem kodeksu etyki zawodowej? Z pewnością jest to formalizowanie zasad moralnych, które obowiązują pracowników. Warto wiedzieć, że wszelka odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad etyki ponosi wyłącznie pracownik. Oznacza to, że jeśli taka osoba naruszyła interes publiczny, to może zostać nawet zwolniona ze stanowiska czy wykonywania zawodu. Warto wiedzieć, że w przypadku profesji zaufania publicznego nieprzestrzeganie etyki zawodowej nieraz prowadzi o odpowiedzialności karnej.

W kodeksie etyki zawodowej pojawiają się takie zapisy, jak na przykład:

 • Poszanowanie innych współpracowników, bez względu na ich orientację seksualną czy wyznanie, a także przynależność etnicznej.
 • Całkowity zakaz zachować o charakterze korupcyjnym.
 • Zachowanie poufności danych służbowych.
 • Dbanie o dobrą, przyjazną i bezpieczną atmosferę w pracy.

Najważniejsze zasady etyki zawodowej to:

 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • zaufanie,
 • szacunek,
 • poszanowanie godności, zdrowia i życia współpracowników, pacjentów, klientów, gości czy kontrahentów.

Etyka zawodowa ekonomisty

Etyka zawodowa ekonomisty tworzona jest przez samych przedstawicieli tego zawodu. Czym ona jest? To zastosowanie i wcielanie w życie powszechnych zasad etycznych. Zasady te służą do rozwiązywania konkretnych kwestii moralnych, które pojawiają się w praktyce gospodarczej. Taka etyka nie tworzy żadnych kodeksów i zupełnie niczego nie nakazuje. Jest jedynie próbą racjonalnego patrzenia na przyczyny, istotę oraz szansę właściwego rozwiązania wątpliwości moralnych. Etyka ekonomiczna jest jakimś rodzajem etyki stosowanej. Co jest jej głównym zadaniem? Odpowiednia analiza i znajdywanie rozwiązań problemów moralnych. Swoistych dla praktyki gospodarczej.

Dłoń trzymająca telefon z wyświetlonym napisem Th economist na ciemnym tle
Źródło: Pixabay

Jednym z najważniejszych elementów etyki zawodowej ekonomisty jest zaufanie. Jak je zdobyć? Przede wszystkim należy rozumieć swojego klienta a przynajmniej starać się go zrozumieć. Inaczej nie zdobędziesz jego zaufania. Musisz dokładnie słuchać o jego problemach. klient musi wiedzieć i czuć, że został dobrze wysłuchany i zrozumiany. Ostatecznie wszystkie swoje rady powinieneś mu dokładnie wytłumaczyć. Pamiętaj, że klient nigdy nie uwierzy w to, czego tym sam jako ekonomista nie jesteś pewien.

One Reply to “Etyka zawodowa ekonomisty i jej funkcje”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.