Niewątpliwie historia zarządzania zasobami ludzkimi jest bardzo długa. Zasoby ludzkie to najważniejszy kapitał w każdym przedsiębiorstwie. Do jej właściwego funkcjonowania potrzebna jest wiedza, jak nimi zarządzać. A nie jest to wcale takie proste. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma oczywiście różne swoje cele, zależne od profilu firmy.

Czym dokładnie jest zarządzanie zasobami ludzkimi? Na czym polega? Jakie są jego cele? I co jeszcze warto o tym wiedzieć? Odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli ZZL?

Najprościej rzecz ujmując, zarządzanie zasobami ludzkimi to pewien proces. Składa się z powiązanych ze sobą czynności. Związki te są bardzo logiczne a ich celem jest ukierunkowanie na zapewnienie firmie odpowiednich pracowników. Oczywiście w odpowiednim czasie i miejscu. To również kreowanie jak najlepszych warunków, które dają szansę pracownikom na osiąganie przez nich dobrej efektywności w działaniach.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne podejście do zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. To praktyka nabywania i wykorzystywania zachowania ludzi. Ich możliwości, wiedzy czy umiejętności. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji to wszelkiego rodzaju decyzje kierownicze oraz poczynania personelu. Wszystkie te działania skupiają uwagę na narzędziach i metodach oddziaływania na pracowników. Wszystko w taki sposób, aby efektywnie realizowali oni swoje zadania i cele. Chodzi tutaj również o terminowość czy kreatywność.

Celem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie jest przede wszystkim zapewnienie, aby pracownicy wykorzystywani byli tak, żeby pracodawca osiągał korzyści z ich pracy. Pracownicy oczywiście muszą uzyskać nie tylko materialne ale i psychologiczne nagrody. Te również wynikają z ich efektywnej pracy.

Wato wiedzieć, że cała koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi powstała w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. W późniejszych latach do rozwoju popularności ZZL najbardziej przyczyniła się konkurencja międzynarodowa.

Tablet, telefon i klawiatura leżące na biurku
Źródło: Pixabay

Cechy zarządzania zasobami ludzkimi

Do najważniejszych cech zarządzania zasobami ludzkimi należą:

 • Kładzenie nacisku na strategiczne zarządzanie pracownikami. Wynika z tego dopasowanie albo integracja strategii przedsiębiorstwa ze strategią ZZL.
 • Wszechstronne oraz bardzo spójne podejście do wzajemnie wspierających się norm polityki oraz praktyki zatrudnienia.
 • Zaangażowanie personelu w realizacji misji oraz wartości przedsiębiorstwa jest naprawdę bardzo ważne.
 • Ludzi traktuje się jako aktywa, a nie jako koszty. Oznacza to, że ludzie uważani są za źródło przewagi związanej z konkurencją oraz za kapitał. W kapitał ten należy oczywiście inwestować.
 • Interesy pracowników oraz osób zatrudniających są po prostu wspólne.
 • Za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie odpowiadają zazwyczaj menedżerowie liniowi.

Wymiary zarządzania zasobami ludzkimi

Pierwszy z wymiarów to wymiar funkcjonalny. Zalicza się do niego organizowanie zadań i pracy w procesy. Procesy te mają przynieść korzyści dla organizacji oraz personelu. Kolejnym wymiarem jest wymiar instytucjonalny. W tym obszarze określa się kompetencje i zadania osób, które podejmują decyzje związane z pracownikami. Chodzi tutaj chociażby o zatrudnianie pracowników. I ostatni wymiar instrumentalny polega na wyborze właściwych metod do rozwiązywania problemów. Zazwyczaj tych, które w organizacji odnoszą się do konfliktów między pracownikami.

Cechy zarządzania zasobami ludzkimi

Właściwe i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi realizuje się według różnych koncepcji. Wszystkie one jednak posiadają wspólne cechy. Należą do nich przede wszystkim:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko sztuka ale i nauka.
 • Jest to działanie wszechobecne.
 • Jest procesem ciągłym.
 • Niewątpliwie pełni funkcję usługową.
 • Oczywiście musi zgadzać się z przepisami prawnymi.
 • ZZL jest interdyscyplinarne, a także stosunkowo szybko się zmienia.
 • Skupia się przede wszystkim na rezultatach.
 • Jest głównie zorientowane na ludzi.
 • Jest koncepcją zintegrowaną.
Ściskające się dłonie dwóch mężczyzn na tle sali konferencyjnej
Źródło: Pixabay

Cele zarządzania zasobami ludzkimi

 • Pozyskiwanie i utrzymywanie w przedsiębiorstwie wykwalifikowanych oraz zaangażowanych pracowników.
 • Wzrost oraz ciągle rozwijane wrodzonych możliwości pracowników – wkładu, potencjału czy zdolności do szukania i znalezienia zatrudnienia. Jak to zrobić? Przez zapewnienie im szkoleń i kursów, podnoszących kompetencje zawodowe.
 • Stworzenie klimatu, który umożliwia utrzymanie efektywnych relacji między pracownikami a pracodawcą.
 • Stworzenie warunków, które będą sprzyjać pracy zespołowej.
 • Pomoc przedsiębiorstwu w utrzymaniu balansu oraz przystosowaniu się do potrzeb różnych grup. Do takich grup należą chociażby właściciele, agencje rządowe, klienci, dostawcy czy kontrahenci.
 • Zapewnienie, że pracownicy będą cenieni i nagradzani odpowiednio za swoją pracę.
 • Umożliwienie wszystkim pracownikom równych szans pracy i rozwoju.

One Reply to “Jakie są cele zarządzania zasobami ludzkimi”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.